Девиаторен ключ synchro схема

девиаторен ключ synchro схема
Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат. Друг вид ключ за осветление е т.н. лихт бутон, който се използва за стълбищно осветление. За разлика от девиаторният и другите видове ключове, при лихт бутона има само едно стабилно състояние. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение.


Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Девиаторен ключ се използва в случаите, когато се налага една лампа да се включва и изключва от две места. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците.

При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. Отбелязваме си проводника например с червено тиксо и отново сваляме предпазителя. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Нулевият проводник от захранващата верига отива директно към лампата. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Нека приемем, че имаме две конзолни кутии в двата края на един коридор, в които имаме изведени по три проводника от типа ПВА-1. Първо трябва да свалим предпазителят и да заголим всички проводници, като внимаваме да не се опират един с друг.

Похожие записи: